We waren er al vroeg bij

We waren er al vroeg bij

De hoogwerker op de juiste plek

De hoogwerker op de juiste plek

Dit moest mee naar boven

Dit moest mee naar boven

Mooi afgewerkt

Mooi afgewerkt

De leiding natuurlijk goed vast zetten

De leiding natuurlijk goed vast zetten

“Susan het Laatvliegermeisje”. 

Op woensdag 20 juni 2018 zag ik in de Sint Matthiaskerk te Castenray op een van de camera’s die op het Priesterkoorzolder hangen een jonge Laatvlieger die niet zo actief was als alle andere jongen, zij lag op een balk terwijl de andere aan het dak hingen.Ik heb haar de rest van de dag in de gaten gehouden en ik merkte dat er geen moeder was die haar verzorgde. Afgewacht of de moeder een dag later als nog zou komen, maar helaas niet. Op donderdag avond 21 juni 2018; zag het jong er zeer mager uit en bewoog bijna niet meer, ik heb toen besloten haar van de zolder te halen.

Even voor 24.00 uur stond ik met de bus voor de kerk om de benodigde transportmiddelen te pakken, kwam Susan Stiphout naar de bus om te vragen of zij kon helpen. Susan had ook al vaker geholpen met het volgen van een gezenderde Laatvlieger in 2017. We zijn samen de zolder op gegaan en hebben de jonge vleermuis met behulp van een lange ladder van de balk gehaald, voorzichtig in een washandje tussen mijn kleren gestopt waar ze lekker warm zat.

Als dank voor de hulp van Susan Stiphout heeft het jonge Laatvliegermeisje van mij de naam “SUSAN” gekregen.

Thuisgekomen heb ik vleermuis Susan suikerwater te drinken gegeven met de hoop dat ze zou opknappen. Ik heb haar tussen twee dekentjes op een warme kruik gelegd, deze kruik enkele malen in de nacht vervangen. De volgende morgen was Susan niet actiever geworden en nog veel te koud, ik heb haar nog handwarme geitenmelk gegeven, maar daar knapte zij ook niet van op.

Ik vreesde het ergste en heb de hulp ingeroepen van een specialist op dit gebied Antoinette van Wilgen.

Antoinette leidt al jaren een opvangcentrum voor gewonde en zieke vleermuizen te Oss. Na overleg met haar heb ik vleermuis Susan naar Oss gebracht.

Susan blijkt ondervoed te zijn, heeft last van bloedluizen en heeft ook nog een akelige verkoudheid. Na overleg met de dierenarts gaf Antoinette haar antibiotica, hier knapte ze langzaam van op. Antoinette is voor mij een VLEERMUISFLUISTERAAR, ziet aan de kleinste bewegingen en gedrag van een vleermuis hoe deze eraan toe is, voelt per individu het verschil in karakter aan en weet zo de hulpbehoevende vleermuis op de juiste manier te benaderen en te verzorgen.

Susan knapt na de verkoudheid goed op, ze heeft al zelfstandig meelwormen opgesmikkeld. Ze wil graag geknuffeld worden en de verleiding om haar te houden is groot zegt Antoinette, maar het doel is haar weer de vrijheid te geven zoals het voor een wild dier behoort.

DE LAATVLIEGER STAAT GOED IN DE BELANGSTELLING DE LAATSTE WEKEN.

01-11-2018. Het is nu rustig op de kerkzolder

Op twee na hebben de laatvliegers nu de zolders verlaten en zijn naar hun winterverblijven vertrokken.

Zoals uit het onderzoek met de gezenderde laatvliegers vorig jaar blijkt dat de Laatvlieger in de spouwmuren van div. soorten woningen (oude en nieuwe) overwinteren, dit was voorheen nog niet bekend. Alleen in de oude woningen waar de spouwmuur NIET zijn volgespoten met isolatiemateriaal overwinteren ze

Nu komen enkele Grootoorvleermuizen de zolder bezoeken of zij dit als winterverblijf gaan gebruiken moet nog onderzocht worden. Ook bijzonder is dat er regelmatig Koolmeesjes via de in en uitvliegopening de zolder bezoeken maar ze vliegen niet de zolder rond (te donker) maar pikken 20 cm rond om de opening de insecten weg.

Het aantal Laatvliegers die dit jaar gebruik hebben gemaakt van de kraamkamer op het Priesterkoor schat ik op 150 vrouwtjes, zij hebben maar 75 jongen grootgebracht. Op donderdag avond 19 juli 2018 heb ik 225 uitvliegende lvl geteld dit waren de moeders met jongen. De voortplanting is dus niet zo groot als men zou verwachten (hopen) dit geeft aan dat deze vleermuis soort zeer kwetsbaar is, dat is ook de reden dat de laatvlieger op de rode-lijst staat. En alle beschermmaatrelen nodig heeft om op langer termijn NIET uit Nederland te verdwijnen.

Nu is het moment om allerlei onderhoud werkzaamheden op de zolder te gaan uitvoeren, bv het fijnstof dat op de balken ligt te verwijderen, het schoonmaken van het camerasysteem en aanpassingen hiervan (verplaatsen) zijn nu in deze periode mogelijk. Het plan ligt er om een “Telpoort systeem” te gaan plaatsen. Dit telpoortsysteem (TPS) heeft tot doel om 24 uur per dag de in en uit vliegende vlm elektronisch te tellen, dit geeft zeer veel informatie over de leefwijze van de laatvlieger.

Van de andere in NL levende vleermuizen is hier al veel over bekent maar van de laatvlieger wereldwijd na genoeg niets. Voorheen telde ik alleen op zicht en op bepaalde avonden de uitvliegende exemplaren, nu kan dit het gehele jaar door zonder een avond te missen. Bij elke IN- en UIT-vliegopening (10 stuks) komen elektronische ogen die registreren of er een vleermuis in of uit vliegt dit wordt op een computer opgeslagen en kunnen hier later overzichten van gemaakt worden.

Met dit systeem kan men ook beter zien wanneer de laatvlieger van hun winterverblijf weer naar de zolder komen. Men kan terugzien hoeveel weken na de geboorte (combinatie met camera beelden) de jongen samen met hun moeder voor het eerst mee naar buiten vliegen om te leren jagen op insecten en om weer veilig de weg terug te vinden naar de slaapplaats. Ook de leeg looptijden wanneer de lvl naar hun winterverblijf gaan is hier mee goed waar te nemen.

Andere soorten vleermuizen jagen de gehele nacht door op insecten, dit doet de laatvlieger niet zij komen binnen enkele uren weer terug op zolder (met camerasysteem waargenomen) maar hier is nagenoeg nog niet veel over bekend en het TPS kan hier meer duidelijkheid in geven. De camera beelden hebben ook dit jaar meer inzicht gegeven over het geheimzinnige leven van de Laatvlieger op het Priesterkoor van de Sint Matthiaskerk te Castenray. Hierbij bedank ik alle personen die mij met het onderzoek naar de leefgewoonte van de Laatvlieger hebben geholpen.

3 september, de eerste paring van 2018 waargenomen.

Het mannetje wacht het vrouwtje kort bij de in/uit vliegopening op.