DE LAATVLIEGER STAAT GOED IN DE BELANGSTELLING DE LAATSTE WEKEN.